Category Archives: Trắng sáng da toàn thân với bộ sản phẩm Kinnari Collection kết hợp thảo dược

Trắng sáng da toàn thân với bộ sản phẩm Kinnari Collection kết hợp thảo dược. Thời gian: 120 phút

  Trắng sáng da toàn thân với bộ sản phẩm Kinnari Collection kết hợp thảo dược. Quy trình các bước Bước 1: Nằm vào lồng hấp xông hơi với nhiệt độ trung bình 60 độ trong 10 phút để làm giãn nở chân lông giúp các sản phẩm dưỡng thẩm thấu tốt hơn. Đồng thời […]