CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích thu thập thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng nhằm mục đích cải thiện và nâng cao chính sách chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn. Do vậy Willendrof nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các nền tảng Willendrof. Chúng tôi nhận biết tầm quang trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.+ “Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dự thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm tên, số chứng minh nhân và thông tin liên hệ.+ Bằng việc sử dụng các dịch vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập nền tảng,bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây.
NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin dữ liệu cá nhân của bạn cung cấp cho Chúng tôi sẽ được Bộ phận chăm sóc khách hàng và Ban giám đốc Công ty bảo quản và sử dụng nhằm mục đích cải thiện và nâng cao chính sách chăm sóc khách hàng của Công ty. Thời gia lưu trữ thông tin: lâu dài hoặc khi bạn/người dùng có văn bản gửi về chúng tôi yêu cầu ngừng sử dụng/ hoặc huỷ thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó: Những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi chọn dịch vụ/ sản phẩm của Willendrof sẽ được lưu trữ về hệ thống bộ phận thu thập thông tin người dùng của công ty chúng tôi và chỉ có những người thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng và Ban giám đốc công ty hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Mọi vấn đề liên quan đến việc thu thập thông tin các nhân trên web site chính thống của Willendrof khi có yêu cầu hoặc khiếu nại bạn có thể liên hệ về trụ sở chính của công ty tại địa chỉ: BD2-4 Khu Mỹ Phát, Nguyễn Đức Cảnh, phường TânPhong, quận 7, TP.HCM hoặc liên hệ qua mail: anhtrangltd@gmail.com/ hoặc qua số điện thoại:028 54 12 54 69
Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Khi bạn đã cung cấp thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng dịch vụ/ sản phẩm của chúng tôi nhưng bạn muốn sửa đổi/ thay đổi/ yêu cầu huỷ việc cung cấp thông tin … bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 028 54 12 54 69 hoặc gửi yêu cầu qua mail: anhtrangltd@gmai.com

Thắc mắc, quan ngại hoặc khiếu nại liên quan đến dịch vụ/ sản phẩm của chúng tôi bạn có thể liên hệ qua số điện thoại : 028 54 12 54 69 / hoặc qua mail: anhtrangltd@gmail.com